Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Styrelsen i Proact IT Group AB föreslår att aktieägarna vid en extra bolagsstämma beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie

08:00 / 11 September 2020 Proact Press release

Mot bakgrund av den osäkerhet om vilken påverkan covid-19 skulle medföra beslutade Proacts styrelse i mars 2020 att dra till tillbaka dess tidigare förslag till årsstämman i maj 2020 om en utdelning om 4,15 SEK per aktie.

Under den pågående pandemin har Proacts position som specialist på data- och informationshantering fortsatt vara viktig för dess kunder, och aktiviteten i marknaden har varit högre än förväntat. Detta i kombination med en stabil finansiell ställning och god likviditet gör att osäkerheten kring bolagets förmåga att hantera pandemin har minskat. Proact har heller inte haft behov av att permittera någon personal under pandemin.

Mot denna bakgrund föreslår Proacts styrelse att aktieägarna vid en extra bolagsstämma beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie (cirka 23 MSEK).

Den föreslagna utdelningen om 2,50 SEK per aktie motsvarar 29 procent av 2019 års resultat och ligger därmed i linje med bolagets utdelningspolicy, att dela ut 25-35 procent av vinsten efter skatt.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma som beräknas hållas första veckan i november för att fatta beslut om den föreslagna utdelningen.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se  

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2020, kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/