Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Inbjudan till presentation av Proacts delårsrapport, januari-mars 2020

15:00 / 16 April 2020 Proact Press release

Proact IT Group AB kommer att publicera sin delårsrapport för perioden januari-mars fredagen den 24 april klockan 08:00 svensk tid. Klockan 11:00 samma dag hålls en videokonferens (WebEx) för analytiker, investerare och media.

Delårsrapporten för årets första kvartal 2020 presenteras av Jonas Hasselberg, VD och koncernchef och Jonas Persson, CFO. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor i slutet av videokonferensen. Presentationen hålls på engelska.

Videokonferens

Tid: fredagen den 24 april 2020 klockan 11:00-12:00 CET
Länk till videokonferens: https://proact-eu.webex.com/proact-eu/onstage/g.php?MTID=e42767419ec5056a2ceb16e3fd7554d34 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fproact-eu.webex.com%2Fproact-eu%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3De42767419ec5056a2ceb16e3fd7554d34&data=02%7C01%7C%7Ce5a95298ffba4477044308d7e1d6c855%7Cc047d5c1d2a6484dae6eec2bce85d023%7C0%7C1%7C637226184921758009&sdata=3aIpr2wtE6hTRjVLOR%2FpAYjCNR6c2%2FtsVGsR5CwsMPQ%3D&reserved=0)
Deltagarkod: 143 138 455

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida www.proact.se efter publicering. Presentationsmaterialet kommer att publiceras på bolagets hemsida efter videokonferensen.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/