Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Tidigare föreslagen utdelning dras tillbaka till följd av osäkerheten kring covid-19

12:00 / 26 March 2020 Proact Press release

Mot bakgrund av den osäkerhet och påverkan som covid-19 medför globalt, och därmed på samtliga marknader där Proact har verksamhet, föreslår styrelsen att den tidigare föreslagna utdelningen om 4,15 kronor per aktie (cirka 38 MSEK) dras tillbaka i sin helhet. Styrelsen kommer därmed att föreslå årsstämman den 6 maj att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2019.

Proact har en stabil finansiell ställning med god likviditet och styrelsens förslag är uteslutande grundat på den osäkerhet som covid-19 medför. Bolaget är väl positionerat i en marknad som även framåt karakteriseras av en snabb förändring med fokus på digital transformation och innovation. Denna förändring är till stor del fokuserad på data- och informationshantering som blir allt mer affärskritisk, och där Proact sedan länge är en väletablerad specialist.

Till följd av covid-19 har bolaget vidtagit de operativa åtgärder som situationen kräver med fokus på att kunna leverera produkter och tjänster med bibehållen kvalitet till våra kunder samtidigt som vi säkrar våra medarbetares, kunders och partners hälsa.

I dagsläget är det ej möjligt att fastslå hur stor eller långvarig påverkan covid-19 medför. Följaktligen prioriterar bolaget goda kassaflöden och likviditet till dess att situationen klarnar.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se  

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020, kl. 12:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/