Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Svenska institutet väljer Proact som IT-partner

08:00 / 10 March 2020 Proact Press release

Proact blir ny IT-partner till Svenska institutet och levererar tjänster för drift, arbetsplatser och support.

Svenska institutet har tecknat ett flerårigt avtal med Proact som ny leverantör av IT-tjänster. Svenska Institutet är en expertmyndighet under Utrikesdepartementet med cirka 140 medarbetare. Proacts uppdrag omfattar hela organisationen: kontoret i Stockholm samt Svenska institutet i Paris, Sveriges enda kulturhus utomlands. Avtalsvärdet uppskattas till 21 miljoner kronor över hela avtalstiden.

Avtalet baseras på Kammarkollegiets ramavtal IT-drift Mellan och innebär att Proact tar över driften för Svenska institutets IT-infrastruktur, applikationer och nätverk. Lösningen drivs genom en privat molnplattform som även inkluderar en kundanpassad, molnförberedd arbetsplatslösning samt Proacts servicedesk som kontaktpunkt för alla supportärenden.

Utöver det dagliga ansvaret för drift och support kommer Proact att fungera som rådgivare och strategisk partner till Svenska institutets IT-team och avdelningen för Digitalisering och kommunikation.

- Vårt uppdrag som IT-partner till Svenska institutet visar på hur Proact kombinerar en stark leveransförmåga med specialistkunnande för att tillgodose unika kundbehov. Vi gör det möjligt att ta vara på fördelarna med molnet och samtidigt få en skräddarsydd lösning, säger Lena Eskilsson, VD för Proact IT Sweden.

Proacts arbetsplatstjänster är molnanpassade för att kunna dra nytta av ny teknologi, med en leveransmodell som ger möjlighet till snabb kapacitetsförändring vid tillfälliga behov. De ger även Svenska institutet möjlighet att anpassa användarmiljön till olika behov och yrkesroller liksom verksamhetens krav inom bland annat mobilitet, sekretess, tillgång till tjänster och prestanda.

 

Om Proact
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster, hjälper vi företag och myndigheter att minska risker och kostnader, samtidigt som det ökar flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Vi har genomfört över 5000 framgångsrika projekt runt om i världen, har mer än 3500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Vi sysselsätter över 1000 personer i 13 länder i Europa och Nordamerika. Proact grundades 1994 och vårt moderbolag Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm 1999 (under symbolen PACT).
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Om Svenska institutet
Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. www.si.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/