Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Proact tecknar flerårigt avtal om IT-driftstjänster med SBU

08:00 / 3 March 2020 Proact Press release

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har anlitat Proact för att ta hand om myndighetens IT-drift.

SBU har valt Proact som ny leverantör av IT-driftstjänster efter en upphandling som utgick från Kammarkollegiets ramavtal för IT-drifttjänster. Avtalet är flerårigt och beräknas totalt vara värt cirka 20 miljoner kr över hela avtalstiden.

Uppdraget omfattar tjänster inom infrastruktur, nätverk, IT-arbetsplats samt servicedesk som stödfunktion till verksamheten. Det innebär att Proact blir en förlängning till SBU:s IT-avdelning och även agerar rådgivare och strategisk partner till SBU i myndighetens fortsatta digitalisering.

Proacts arbetsplatstjänster ger SBU möjlighet att bygga en individuellt anpassad användarmiljö som både tillgodoser yrkesroller med skilda behov och verksamhetens krav inom bland annat mobilitet, sekretess, tillgänglighet och prestanda. Arbetsplatstjänsterna är molnanpassade för att kunna dra nytta av ny teknologi, med en leveransmodell som ger möjlighet till snabb kapacitetsförändring vid tillfälliga behov.

- Det är med stor glädje vi fått SBU:s förtroende att leverera IT som tjänst där Proact ansvarar för drift och förvaltning av hela deras IT-miljö. Genom Proacts privata molnplattform kommer vi att stödja myndighetens digitaliseringsresa med en hög grad av flexibilitet, säger Lena Eskilsson, VD för Proact IT Sweden AB.

Proacts tjänster inom IT-drift omfattar allt från hantering av infrastruktur till drift av applikationer och support till användarna. Leveransen sker från Proacts säkra datacenter i kombination med utvalda publika molntjänster. Proacts servicedesk fungerar som kontaktpunkt för alla supportärenden.

- Vi ser en positiv utveckling för Proacts privata moln- och driftstjänster, både inom den privata sektorn och genom flera nya ramavtalskunder inom offentlig verksamhet, säger Lena Eskilsson.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-lösningar och tjänster, hjälper vi företag och myndigheter att minska risker och kostnader, samtidigt som det ökar flexibilitet, produktivitet och effektivitet. Vi har genomfört över 5000 framgångsrika projekt runt om i världen, har mer än 3500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.
Vi sysselsätter över 1000 personer i 13 länder i Europa och Nordamerika. Proact grundades 1994 och vårt moderbolag Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm 1999 (under symbolen PACT).
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Om SBU
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är ett kunskapscentrum för hälso- och sjukvården och socialtjänsten som utvärderar vårdens och socialtjänstens insatser ur ett medicinskt, socialt, etiskt och ekonomiskt perspektiv. Myndigheten arbetar med att systematiskt söka, kvalitetsgranska och väga samman forskningsresultat från hela världen. www.sbu.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/