Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Kommuniké från extra bolagsstämman i Proact IT Group AB (publ)

17:20 / 5 November 2020 Proact Press release

Enligt kallelse genomfördes den 5 november 2020 en extra bolagsstämma i Proact IT Group AB (publ).

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en vinstutdelning om 2,50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 9 november 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 12 november 2020.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Eva Elmstedt.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO and President, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO and IR, Proact IT Group AB, tel: +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

 

Om Proact
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020, kl. 17:20.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/