Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Valberedning utsedd inför årsstämma 2021 i Proact IT Group AB (publ)

08:00 / 16 October 2020 Proact Press release

Enligt beslut från tidigare årsstämma i Proact IT Group AB har en valberedning konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2021. Valberedningen skall bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningens möten.

Valberedning utgörs av följande ledamöter:
  • Jens Ismunden, ordförande (Aktiebolaget Grenspecialisten)
  • Stephanie Göthman (Livförsäkringsbolaget Skandia)
  • Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
  • Karin Möllborg (Carey Trustees Limited)

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan kontakta valberedningen genom dess ordförande Jens Ismunden.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/