Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group: Halvårsrapport, januari - juni 2019

13:00 / 11 July 2019 Proact Press release

Positiv utveckling avseende molntjänster och utmanande kvartal i Business Unit West

Andra kvartalet i sammandrag
 •  Intäkterna minskade med 7 % till 806 (868) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var -8 %.
 • Justerad EBITA uppgick till 36,7 (54,8) MSEK. Jämförelsestörande poster om -9,1 MSEK avser försäljning av dotterbolag.
 • Resultat före skatt minskade och uppgick till 22,3 (46,8) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat före skatt till 31,4 (46,8) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,8 (35,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,40 (3,84) SEK.
Första halvåret i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 6 % till 1 716 (1 626) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 3 %.
 • Justerad EBITA uppgick till 79,9 (100,0) MSEK. Jämförelsestörande poster uppgick till -20,2 MSEK.
 • Resultat före skatt minskade och uppgick till 49,0 (80,1) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat före skatt till 69,2 (82,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 34,4 (60,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,74 (6,60) SEK.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 22,5 (31,0) %.

Vi bjuder in till analytikerträff via telefon i dag, torsdagen den 11 juli 2019, kl. 14:00 - 14:30. 
Telefonnumer: +46 8 21 58 91. Möteskod: 544629.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 14 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019, kl. 13:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/