Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group: Borås stad väljer hyperkonvergerad datacenter-lösning från Proact

08:00 / 7 May 2019 Proact Press release

Borås stad har valt Proact som ny leverantör av IT-infrastruktur. Stadens datacenter byts nu ut mot en ny generation lösning som inte bara tar ytterst liten plats, utan även spar energi och förenklar hanteringen av den dagliga driften.

Som en del i Borås strategiska arbete för utveckling investerar man i att höja kapaciteten för en rad verksamhetssystem. Denna kapacitetshöjning ger bland annat större möjligheter att implementera nya e-tjänster till nytta både för allmänheten och stadens mer än 10 000 anställda.

Med den nya datacenter-lösningen kan ett flertal befintliga servrar och annan utrustning ersättas med ett integrerat system där alla delar är optimerade för att fungera tillsammans.

Konceptet bakom denna typ av mycket kompakta system kallas hyperkonvergens. Det kan liknas vid en "allt-i-ett"-lösning där flera centrala funktioner i datacentret som tidigare krävt separat hårdvara samlas i en enhet, vilken kombinerar serverns funktioner med lagring, backup och nätverk. Detta förenklar hanteringen av driften samtidigt som kraven på utrymme och energi minskar.

- Det är otroligt kul att Borås stad har valt att bli kund till Proact. Vi har byggt upp specialistkompetens för offentliga verksamheter som givit Proact ett gott rykte, med ett stort antal referenskunder. Extra glädjande är att vi får bidra med kompetens inom rådgivning, implementation och konfiguration tillsammans med IT-avdelningen på Borås stad, säger Lena Eskilsson, Managing Director för Proact i Sverige.

Upphandlingen har drivits genom Kammarkollegiets ramavtal för datacenter, där Proact är med som leverantör sedan 2010. 

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten.Vi har genomfört över 5.000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3.500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/