Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group: Axima bygger nytt datacenter med stöd från Proact

08:00 / 19 March 2019 Proact Press release

Maskinhandelsföretaget Axima har valt Proact för att utrusta sitt nya datacenter, som byggs för att möta företagets strategiska tillväxt. I Proacts lösning ingår bland annat lagringssystem, backup och nätverksswitchar, samt Proact Premium Support på hela lösningen.

Axima, med huvudkontor i Grästorp i Västra Götaland, säljer och hyr ut maskiner och transportfordon till framför allt jord- och skogsbruk och entreprenadarbeten. Företaget finns idag på 18 platser i Sverige och har en stabil tillväxt. Just tillväxten är bakgrunden till att Axima behövde investera i ett nytt datacenter.

Ett bidragande skäl till att Axima valde Proacts lösning var den goda integrationen mellan det nya datacentret och Aximas befintliga virtualiserade systemmiljö. Den ger dessutom en rejäl förbättring av prestanda, vilket är betydelsefullt framför allt för Aximas affärssystem, företagets mest verksamhetskritiska IT-funktion.

- Vi behövde se över vår IT-infrastruktur inte minst när det gällde lagring. Proact kunde leverera det vi sökte och deras lösning var helt rätt för oss. Vi får högre prestanda, lagringskapaciteten ökar och möjlighet att ta mer effektiva och säkra backuper av kritisk data, Lösningen ger oss också bättre administrativt stöd för att hantera vår IT-miljö, säger Joel Dahl, IT-chef på Axima.

- Det är glädjande att Axima sätter värde på vår förmåga att analysera behov och paketera rätt lösning för just dem. Mervärdet i Proacts erbjudande utgår från vår djupa förståelse för IT-infrastruktur. Kompetensen som krävs idag handlar inte bara om hur olika komponenter i datacentret fungerar tillsammans, utan också om kopplingar till molnet och hybrida molnlösningar, säger Lena Eskilsson, Managing Director för Proact i Sverige.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten.Vi har genomfört över 5.000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3.500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/