Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact IT Group AB: Örebro universitet väljer Proact för ny AI-satsning

08:00 / 17 December 2019 Proact Press release

Örebro universitet implementerar ny IT-infrastruktur som möjliggör innovation och nya AI-tillämpningar. Investeringen ger större möjligheter för det 60-tal forskare som är direkt engagerade inom AI och kommer även att stödja universitetets arbete med att sprida sitt kunnande till företag och offentliga aktörer.

Örebro universitet får nu en större gemensam IT-kapacitet för att stödja sin verksamhet inom AI-området, som bedrivits i över 20 år. Hjärtat i det nya systemet är en superdator för AI-beräkningar som är uppbyggd av tiotusentals GPU-kärnor. Ett uppdaterat flash-baserat lagringssystem tillför dessutom högre kapacitet samt avsevärt förbättrad prestanda.

- Det nya AI-systemet från Proact är en toppmodern och samtidigt kostnadseffektiv lösning för universitetets behov. Det är inte bara avsett för de forskare som arbetar med att utveckla AI som metod, utan blir också en resurs för andra områden där vi vill öka möjligheterna att ta hjälp av AI och maskininlärning, säger Daniel Skipper, IT-chef vid Örebro Universitet.

Det nya systemet kommer direkt till nytta för projekt inom flera forskningsområden, bland annat bildanalys, robotik och kryptoanalys. De får nu bättre möjligheter att göra tunga beräkningar. Genom att IT-avdelningen tar över ansvaret för datahantering och åtkomstkontroll får även säkerheten ett lyft. Det har betydelse för att universitetet ska klara de höga krav på säkerhet och integritet som ställs inte minst inom samhällsnära och hälsoinriktad forskning.

- Det är roligt att vi kan hjälpa Örebro universitet att bli ett ännu vassare kompetenscenter inom AI. Vår lösning innehåller det senaste inom infrastruktur för AI, samtidigt som den är "molnanpassad" och ger universitetet möjlighet att bygga vidare på den lagringsplattform som vi tidigare levererat, säger Lena Eskilsson, VD för Proact IT Sweden AB.

- Ett skäl till att Proacts lösning passade oss så bra är att den är enkel att skala upp. Den fungerar också i den hybridmiljö vi vill bygga, där det ska vara enkelt att flytta data och beräkningar mellan universitetets datacenter och olika molntjänster, Även om den nya AI-systemet tillför mycket kraft så kan det bli aktuellt med uppgifter som kräver ännu större datorkapacitet, något som finns tillgängligt i molnet, säger Daniel Skipper.

Örebro universitet har drivit verksamhet inom AI sedan 1990-talet. Vid Institutionen för Naturvetenskap och teknik finns ett 60-tal forskare som arbetar inom den internationellt erkända forskningsmiljön AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem). Vidare har Örebro universitet tagit initiativ till kunskapsöverföring och samarbete med företag och offentlig sektor inom sin region. Syftet är att sprida AI-kompentens och göra AI mer tillgängligt som verktyg för näringsliv och förvaltning.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda och har verksamhet i 14 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/