Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact uppnår högsta partnernivån för VMware

13:00 / 28 June 2018 Proact Press release

Genom en utökad satsning för att förstärka kompetens och resurser kring VMwares produkter har Proact i Sverige nu uppnått den högsta nivån inom VMwares partnerprogram, Premier Solution Provider.

Proact har sedan länge ett aktivt partnersamarbete med VMware och har genomfört hundratals kundprojekt där VMwares lösningar för bland annat virtualisering av datacenter utgör vitala komponenter. I dag erbjuder VMware's plattform ett utmärkt stöd även för lösningar med privata moln och hybridmoln, där IT som tjänst är den naturliga leveransmodellen. Den ligger i många fall till grund för Proacts egna molntjänster och utnyttjas i en rad sammanhang där Proact verkar som molnintegratör.

- Vi ser en tydlig trend mot "molntänkande" även i organisationer som behåller egen IT-drift eller väljer hybridlösningar. I det sammanhanget blir VMwares plattform än mer värdefull då den ger oss och våra kunder precis rätt verktyg för att lyckas med modernisering av datacenter. Därför är det helt naturligt att vi bygger vidare på vår kompetens kring VMware, säger Lena Eskilsson, Managing Director på Proact i Sverige.

- Vårt goda samarbete med Proact blir nu ännu starkare. Inte minst i Norden har vi sedan länge jobbat över gränserna för att erbjuda spetskompetens till våra gemensamma kunder. Proacts konkreta engagemang för våra lösningar skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra nya framgångsrika projekt tillsammans, säger Per Gustafsson, Director & Country Manager på VMware.

Som Premier Solution Provider har Proact dokumenterad bred och djup kompetens kring VMware, med ett flertal specialister som är certifierade enligt VMware Technical Solutions Professional (VTSP), VMware Certified Professional (VCP) och VMware Solution Competency.
Fakta

  • Proact är sedan tidigare även Premier Solution Provider i Storbritannien och Tjeckien
  • Proact är sedan 2016 även en av få VMware PSO partners i Norden

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/