Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact tillsätter ny VD och koncernchef

08:00 / 1 February 2018 Proact Press release

Efter två intensiva år som VD och koncernchef för Proact IT Group AB, under vilka bolaget haft en stark tillväxt och mycket god resultatutveckling, har Jason Clark valt att sluta på Proact den 1 februari 2018. Bolaget har inlett en process att rekrytera ny VD och koncernchef.

Styrelsen har beslutat att utse Peter Javestad, att tills vidare som tillförordnad VD och koncernchef, leda bolagets verksamhet. Peter Javestad har sedan år 2004 varit medlem i koncernledningen och innehaft ledande befattningar såsom Regional Manager, Vice President Services och Vice President Sales and Marketing. Peter Javestad har genom sin erfarenhet, kunnande och engagemang styrelsens fulla förtroende, att tillsammans med Proacts medarbetare genomföra den strategi som bolaget kommunicerat till marknaden.

Jason Clark tillträdde som VD och koncernchef för Proact den 8 januari 2016 och hade dessförinnan arbetat som ansvarig för Proact UK, sedan Proact förvärvade det engelska bolaget för sex år sedan. Jason Clark har under sin tid på Proact framgångsrikt byggt upp en lönsam och väl fungerande datacenter-/cloud-verksamhet med tillhörande tjänster, parallellt med den traditionella försäljningen av IT-system. Styrelsen tackar Jason Clark för gjorda insatser.

Proacts strategi ligger fast, att erbjuda kunder säker och kostnadseffektiv IT-drift med användande av senaste teknologi. Detta gör vi genom försäljning av system med tillhörande tjänster samt att tillhandhålla IT-drift som tjänst. Tjänsteinnehållet i vårt erbjudande ökar samtidigt som den traditionella systemaffären fortsatt är en viktig grundbult i vår verksamhet.

Styrelsen i Proact den 1 februari 2018

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018, kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/