Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

15:59 / 13 February 2018 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0000412991 Oridinary
Innehavare TVF TopCo Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-02-12
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 750 000
 - direkt innehavda rösträtter 750 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 8,03524 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,03524 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,03524 % 750 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,03524 % 750 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 750 000
 - andel av rösträtter 8,03524 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Matthew Crill
 - telefon +441534709400
 - mejl CorporateGovernance@triton-partners.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/