Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

15:44 / 12 December 2018 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0000412991 Aktie
Innehavare Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 436 929
Antal rösträtter 436 929
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-12-11
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 533 387
 - direkt innehavda rösträtter 533 387
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,71 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,71 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,71 % 533 387
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,71 % 533 387
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Söderholm
 - telefon 0858840000
 - mejl portfoljadmin@lansforsakringar.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/