Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Proact uppdaterar sina finansiella mål

Då nuvarande mål uppnåtts uppdaterar Proact sina finansiella mål. De uppdaterade målen återspeglar bolagets strategiska inriktning och ambitioner....

08:00 / 11 Dec Proact Press release

Delårsrapport, januari - september 2018

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat
Tredje kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 11 % till 725 (653) MS...

08:00 / 18 Oct Proact Press release

Halvårsrapport, januari - juni 2018

Andra kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 5 % till 868 (826) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 1 %. Förändrade redovisningspr...

13:00 / 11 Jul Proact Press release

Proact utser Jonas Hasselberg till ny VD

Styrelsen för Proact IT Group AB har beslutat utse Jonas Hasselberg till ny VD och koncernchef. Jonas Hasselberg kommer närmast från Telia Company...

08:00 / 29 May Proact Press release

Delårsrapport, januari - mars 2018

Fortsatt positiv utveckling avseende resultatet
Första kvartalet i sammandrag
Från och med 1 januari 2018 tillämpar bolaget förändra...

08:00 / 18 Apr Proact Press release

Årsredovisning 2017

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2017.

10:43 / 16 Apr Proact Press release

Årsstämma i Proact IT Group AB (publ)

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 18:00. Årsstämman kommer att avhåll...

08:25 / 29 Mar Proact Press release

Proact återköper egna aktier

Årsstämman den 9 maj 2017 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av to...

08:00 / 13 Feb Proact Press release

Proact tillsätter ny VD och koncernchef

Efter två intensiva år som VD och koncernchef för Proact IT Group AB, under vilka bolaget haft en stark tillväxt och mycket god resultatutveckling...

08:00 / 1 Feb Proact Press release