Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proacts styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

08:00 / 20 July 2017 Proact Press release

Styrelsen fr Proact IT roup  Proact har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier, maximalt uppgående till 10 procent av aktierna, som erhölls på årsstämman den 9 maj 2017, inleda återköp av egna aktier. Bemyndigandet kan utnyttjas fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpen är i enlighet med årsstämmans beslut.

 
Återköp av egna aktier kommer att göras i omgångar, vilka är beroende av marknadsvillkor och gällande regler. Dessa är bland annat, med undantag för blockaffärer, att dagliga återköp maximalt kan uppgå till 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor, som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköpts. I tillägg får återköp endast ske till priser i intervallet högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 
 
Per den 12 juli 2017 är antalet utestående aktier 9 333 886. Proact har sedan tidigare återköp av egna aktier 78 669 aktier i eget förvar, vilket motsvarande 0,8 procent av totala utestående aktier. 
 

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten.Vi har genomfört över 5.000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3.500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017, kl. 08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/