Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact återköper egna aktier

08:00 / 26 July 2017 Proact Press release

Årsstämman den 9 maj 2017 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av totala antalet utestående aktier.

Enligt pressmeddelande den 2017-07-20 har Proacts styrelse beslutat om återköp av egna aktier. Per den 2017-07-25 har 24 300 aktier återköpts till ett genomsnittligt pris av 201 SEK per aktie. I och med detta har hittills sedan årsstämman sammanlagt 24 300 aktier återköpts, vilket motsvarar 0,3 procent av totala antalet utestående aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i Proact uppgår till 9 333 886. Proact har totalt 102 969 aktier i eget förvar, vilket motsvarar 1,1 procent av totala antalet utestående aktier.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten.Vi har genomfört över 5.000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3.500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2017, kl.08:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/