Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

17:13 / 25 April 2017 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0000412991 Ordinary shares
Innehavare Fondbolaget Fondita Ab
 
Före transaktionen
Antal aktier 502 000
Antal rösträtter 502 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-04-24
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 463 000
 - direkt innehavda rösträtter 463 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,96 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,96 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,96 % 463 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,96 % 463 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 463 000
 - andel av rösträtter 4,96 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Markus Larsson
 - telefon +358966898916
 - mejl info@fondita.fi

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/