Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact tecknar ramavtal för datacenter

13:00 / 15 March 2017 Proact Press release

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med Proact IT Sweden om produkter och tjänster för datacenter samt kompletterande konsulttjänster. Avtalet öppnar för en bredare leverans där Proact kan erbjuda hybridlösningar där såväl traditionell IT-infrastruktur som molntjänster ingår.

Det nya ramavtalet för datacenter omfattar verksamheter inom staten, kommuner och landsting. Proact är en av sex leverantörer som nu tecknat ramavtal inom området. Värdet på avtalet har av Statens inköpscentral uppskattats till en miljard kronor per år.

Avtalet tillämpas genom avrop med förnyad konkurrensutsättning. Det träder i kraft omgående och löper under två år med möjlighet till två års förlängning. Avtalet omfattar tre regionala delar (norra, södra och östra Sverige) samt en rikstäckande.

Proact har sedan länge många kunder och stor erfarenhet inom det offentliga Sverige och ramavtalet för datacenter ger möjlighet att erbjuda lösningar och tjänster över en större bredd jämfört med tidigare ramavtal. Inte minst gäller det på tjänstesidan där en privat molntjänst (IaaS) tillkommit i det nya avtalet.

- Det är mycket glädjande att datacenter-avtalet äntligen är på plats, vilket betyder att Proact förstärker vår position på den offentliga marknaden i Sverige. Särskilt positivt är att det nu blir lättare för offentliga verksamheter att välja mellan egen drift, hybridlösningar och att få sin datacenter-leverans genom tjänster. Vi ser detta som en viktig faktor för ett modernt datacenter, helt i linje med den filosofi som präglar Proacts strategiska inriktning och hur vi utvecklar vårt erbjudande, säger Lena Eskilsson, VD för Proact IT Sweden AB.

Det nya ramavtalet för datacenter ersätter två tidigare avtal, för servrar och lagring respektive nätverksprodukter. Avtalet omfattar hårdvara, programvara, molntjänst och kundunik tjänsteleverans för datacenter.

Bland Proacts svenska kunder inom offentlig verksamhet finns Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen, Lantmäteriet och Arbetsförmedlingen.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/