Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

18:58 / 29 November 2017 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument Aktier
Innehavare IGC Industrial Growth Company AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 502 610
Antal rösträtter 502 610
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-11-29
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 610
 - direkt innehavda rösträtter 2 610
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 0,03 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,03 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,03 % 2 610
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 0,03 % 2 610
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 610
 - andel av rösträtter 0,03 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Anders Hultmark
 - telefon 0703287950
 - mejl anders.hultmark@igc.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/