Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport, januari - september 2017

08:00 / 20 October 2017 Proact Press release

Tredje kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 11 % till 657 (594) MSEK. Tillväxt i lokala valutor var 12 %. Den organiska tillväxten
 • uppgick till 1 %.
 • EBITDA ökade med 23 % och uppgick till 48,9 (39,8) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 15 % till 32,6 (28,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 20 % till 24,8 (20,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,66 (2,18) SEK.
Första nio månaderna i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 15 % till 2 363 (2 054) MSEK. Tillväxt i lokala valutor var 15 %. Den organiska
 • tillväxten uppgick till 1 %.
 • EBITDA ökade med 27 % och uppgick till 159,9 (125,7) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 26 % till 106,1 (84,0) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster under
 • första nio månaderna 2016 (5,8 MSEK) var ökningen 18 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 27 % till 80,0 (62,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 8,52 (6,64) SEK.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 32,8 (29,3) %.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten.Vi har genomfört över 5.000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3.500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den xx månad 20xx, kl. xx:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/