Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Proact återköper egna aktier

Årsstämman den 9 maj 2017 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av to...

13:00 / 6 Nov Proact Press release

Delårsrapport, januari - september 2017

Tredje kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 11 % till 657 (594) MSEK. Tillväxt i lokala valutor var 12 %. Den organiska tillväxten...

08:00 / 20 Oct Proact Press release

Proacts årsredovisning är Sveriges bästa!

Proacts årsredovisning för räkenskapsåret 2016 utsågs, vid en gala i Stockholm den 27 september 2017, till den bästa för bolag noterade på Nasdaq ...

14:00 / 29 Sep Proact Press release

Proact återköper egna aktier

Årsstämman den 9 maj 2017 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av to...

08:00 / 26 Jul Proact Press release

Halvårsrapport, januari - juni 2017

Andra kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 13 % till 830 (737) MSEK, den organiska tillväxten uppgick till -4 %.
EBITDA ökade...

13:00 / 12 Jul Proact Press release

Proact återköper egna aktier

Årsstämman den 2 maj 2016 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av to...

08:00 / 25 Apr Proact Press release

Delårsrapport, januari - mars 2017

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat
Första kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 21 % till 877 (723) MS...

08:00 / 21 Apr Proact Press release

Proact tecknar ramavtal för datacenter

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med Proact IT Sweden om produkter och tjänster för datacenter samt kompletterande k...

13:00 / 15 Mar Proact Press release

Optionsprogram till VD

Jason Clark (VD och koncernchef) har per den 10 mars 2017 köpt 100 000 optioner via ett optionsprogram utställt av Grenspecialisten AB, varje opti...

13:00 / 13 Mar Proact Press release

Bokslutskommuniké 2016

Marginalmålet om 5 procent överträffas för årets fjärde kvartal och resultatet ökar med 70 procent
Fjärde kvartalet i sammandrag
I l...

08:00 / 9 Feb Proact Press release