Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proacts styrelse har beslutat om återköp av egna aktier

08:00 / 19 July 2016 Proact Press release

Styrelsen för Proact IT Group AB ("Proact") har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier, maximalt uppgående till 10 procent av aktierna, som erhölls på årsstämman den 2 maj 2016, inleda återköp av egna aktier. Bemyndigandet kan utnyttjas fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpen är i enlighet med årsstämmans beslut.

Återköp av egna aktier kommer att göras i omgångar, vilka är beroende av marknadsvillkor och gällande regler. Dessa är bland annat, med undantag för blockaffärer, att dagliga återköp maximalt kan uppgå till 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor, som närmast föregått den vecka under vilken aktier återköpts. I tillägg får återköp endast ske till priser i intervallet högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Per den 13 juli 2016 är antalet utestående aktier 9 333 886. Proact har sedan tidigare återköp av egna aktier 40 144 aktier i eget förvar, vilket motsvarande 0,4 procent av totala utestående aktier. 

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 720 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/