Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Halvårsrapport januari - juni 2016

13:00 / 13 July 2016 Proact Press release

Fortsatt stabil intäkts- och resultatutveckling

Andra kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 8 % till 737 (682) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 12 %.
 • EBITDA ökade med 18 % till 46,9 (39,6) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 36 % till 34,4 (25,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 48 % till 27,4 (18,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,91 (1,98) kr.
Första halvåret i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 3 % till 1 459 (1 422) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 6 %.
 • EBITDA ökade med 4 % till 85,9 (82,4) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 9 % till 55,7 (51,1) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster
 • uppgick resultat före skatt till 61,5 (51,1), en ökning med 20 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 16 % till 42,2 (36,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,45 (3,80) kr.
 • Jämförelsestörande poster, hänförliga till byte av koncernchef, har påverkat första halvårets rörelseresultat
 • negativt med 5,8 (-) MSEK.
 • Räntabilitet på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 29,7 (25,9) %
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 720 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/