Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact vinner upphandling för MTM

09:05 / 16 May 2016 Proact Press release

Proact har tecknat avtal om hantering av IT-infrastrukturen åt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Detta efter en upphandling där MTM vänt sig till en extern leverantör inom IT-drift. 

Den upphandling som nu vunnits av Proact är en följd av MTM:s beslut att anlita en extern leverantör för sin IT-drift. Uppdraget för MTM initierades av Compose IT System, ett företag som förvärvades av Proact i december 2015, som ett led i strategin att växa inom datacenter samt drift- och molntjänster, och som nu är en integrerad del av Proacts nordiska organisation.

- Vi ser fram emot ett gott samarbete med Proact där vi kan försäkra oss om ett modernt, pålitligt IT-stöd som höjer kvaliteten på våra digitala tjänster och ger våra användare en snabbare och säkrare tillgång till tillgängliga medier. Proact har gjort ett gediget arbete med att sätta sig in i vårt upphandlingsunderlag och lämnade ett anbud som tydligt utgår från våra krav och behov, säger Nader Svärd, IT-chef på MTM.

Myndigheten för tillgängliga medier arbetar på uppdrag av Kulturdepartementet för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM erbjuder bland annat en rad olika tjänster för personer med läsnedsättning, bland annat genom taltidningar, talböcker och punktskrift.

- Det är särskilt glädjande att vi fått MTM som ny kund. Det är ett uppdrag åt en intressant och samhällsnyttig verksamhet där tekniken skapar fantastiska utvecklingsmöjligheter, säger Anders Lerjestam, som ansvarar för Proacts drift och molnlösningar i Norden.

Uppdraget omfattar driftansvar för alla MTM:s servrar och databaser, med övervakning dygnet runt för de mest verksamhetskritiska systemen som det digitala biblioteket Legimus. Dessutom ingår nätverk och kommunikationsfunktioner, med internet-förbindelser, brandväggsskydd och trådlösa lokala nätverk.

Arbetet med att växla över MTM:s IT-funktioner till Proact slutförs under juni 2016

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 720 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/