Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

10:19 / 6 May 2016 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0000412991 Aktier
Innehavare Martin Gren
 
Före transaktionen
Antal aktier 459 854
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-05-03
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 945 778
 - direkt innehavda rösträtter 10 000
 - indirekt innehavda rösträtter 935 778
Andel
 - aktier 10,133 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,107 %
 - indirekt innehavda rösträtter 10,026 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,133 % 945 778
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,133 % 945 778
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag AB Grenspecialisten
 - antal rösträtter 935 778
 - andel av rösträtter 10,026 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 945 778
 - andel av rösträtter 10,133 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Martin Gren
 - telefon 040122140
 - mejl jens@grenspecialisten.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/