Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport, januari - mars 2016

08:00 / 20 April 2016 Proact Press release

Första kvartalet i sammandrag
  • Intäkterna var under perioden oförändrade, justerat för valuta minskade intäkterna med 2 % till 723 (739) MSEK.
  • EBITDA minskade med 9 % till 39,0 (42,8) MSEK.
  • Resultat före skatt minskade med 17 % till 21,2 (25,7) MSEK. Justerat för engångsposter uppgick resultat före skatt till 27,1 (25,7), en ökning med 5 %.
  • Resultat efter skatt minskade med 16 % till 14,8 (17,7) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,55 (1,82) kr.
  • Engångskostnader, hänförliga till byte av koncernchef, har påverkat kvartalets rörelse¬resultat negativt med 5,8 (-) MSEK.
  • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 26,2 (24,7) %
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 720 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. 

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/