Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

ATG väljer Proact för nästa generation datacenter

11:00 / 30 March 2016 Proact Press release

Proact får förtroendet när ATG investerar i ny IT-plattform för sin spelverksamhet.

ATG har valt att tillsammans med Proact förnya stora delar av sitt datacenter. Lösningen är en framtidssäkrad och "cloud ready" plattform som bygger på den senaste tekniken för konvergerad IT-infrastruktur - en integrerad arkitektur för server och lagring med komponenter från Cisco, NetApp och VMware. En nyhet som ligger i tiden är att all aktiv datalagring sker med flashminne, vilket idag helt kan ersätta konventionella roterande hårddiskar.

Proact kommer även att leverera sin Enterprise Support och ansvara för projektledning och implementering för ATG.

ATG är ett modernt spelbolag som ägs av trav- och galoppsporten. I takt med att ATG utvecklas blir IT-funktionen alltmer central, då företagets cirka 1850 ombud och många gånger fler onlinespelare alltid ska ha tillgång till tjänsterna för spel och resultat.

- Nu investerar vi för att stödja ATG:s vision att vi ska bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad. Proact har en stark kompetens och erbjuder en optimal lösning för vår affärskritiska IT med de behov vi ser idag, tillsammans med den flexibilitet och skalbarhet som vi söker för att kunna möta kommande utmaningar, säger Annette Rådström, CIO på ATG.

Den nya plattformen utgör samtidigt ett led i ATG:s planer för en större omvandling av sin IT-organisation. Från traditionella nätverks- och servermiljöer har företaget nu siktet inställt på en helt virtualiserad miljö med fokus på molntjänster.

- Vi ser att allt fler företag upptäcker fördelarna med en tjänsteorienterad IT-funktion och att de kan dra nytta av teknologi som utvecklas för molnet, även om man väljer drift i egen regi. ATG är ett gott exempel på hur en privat molnlösning kan ge ett starkt och flexibelt stöd för verksamheten och samtidigt uppfylla mycket höga krav på tillgänglighet och prestanda, säger Lena Eskilsson, VD på Proact i Sverige.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 740 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/