Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2015

08:00 / 11 February 2016 Proact Press release

Fortsatt god intäkts- och resultatutveckling

Fjärde kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 8 % till 763 (706) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 7 %.
 • EBITDA ökade med 9 % till 47,1 (43,2) MSEK. 
 • Resultat före skatt minskade med 3 % till 29,2 (30,0) MSEK. Justerat för engångsposter uppgick resultat före skatt till 37,5 (32,0), en ökning med 17 %. 
 • Resultat efter skatt ökade med 19 % till 25,5 (21,5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,61 (2,24) kr.
 • Engångskostnader hänförliga till omstruktureringar och förvärv har påverkat kvartalets rörelseresultat negativt med 8 (2) MSEK.
Helåret i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 21 % till 2 802 (2 325) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 16 %.
 • EBITDA ökade med 17 % till 169,2 (144,2) MSEK. 
 • Resultat före skatt ökade med 22 % till 104,1 (85,2) MSEK. Justerat för engångsposter uppgick resultat före skatt till 112,3 (87,2) MSEK, en ökning med 29 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 31 % till 78,4 (59,9) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 8,20 (6,16) kr.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 26,8 (23,4) %
 • Engångskostnader hänförliga till omstruktureringar och förvärv har påverkat årets rörelseresultat negativt med 8 (2) MSEK. 
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,70 (1,70) kr per aktie.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 740 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/