Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact återköper egna aktier

08:00 / 14 December 2016 Proact Press release

Årsstämman den 2 maj 2016 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av totala antalet utestående aktier.

Enligt pressmeddelande den 2016-07-19 har Proacts styrelse beslutat om återköp av egna aktier. Per den 2016-12-13 har 29 000 aktier återköpts till ett genomsnittligt pris av 137,50 SEK per aktie. I och med detta har hittills sedan årsstämman sammanlagt 160 625 aktier återköpts, vilket motsvarar 1,7 procent av totala antalet utestående aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i Proact uppgår till 9 333 886. Proact har genom genomförda återköp totalt 200 769 aktier i eget förvar, vilket motsvarar 2,15 procent av totala antalet utestående aktier.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 720 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/