Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Gant får effektivare IT-drift med lösning från Proact

08:00 / 6 December 2016 Proact Press release

Proact har levererat en lösning som ger hög tillgänglighet, redundans och förenklad drift till modeföretaget Gant, med datacenter i fyra länder.

Modeföretaget Gant har förnyat sin IT-infrastruktur med stöd från Proact. Gant, som har huvudkontor och koncernens gemensamma IT-funktion i Sverige, har tidigare infört en virtualiserad miljö i sina datacenter, baserat på mjukvara från VMware. Företaget har nyligen tagit ett steg vidare och förnyat IT-infrastrukturen med utrustning som levererats av Proact, tillsammans med rådgivning och support.

- Vi har nu en miljö som är helt redundant, vilket ökar tillgängligheten för våra system och gör affärsverksamheten mindre sårbar. Samtidigt har driften förenklats och vi kan arbeta effektivare, säger Kenneth Karlsson, chef för global IT-infrastruktur på Gant.

Gant driver egna datacenter i tre länder i Europa samt i USA, som alla omfattas av den nya lösningen. I Storbritannien har en ny konvergerad infrastruktur installerats som ersätter hela den tidigare centrala miljön med servrar, lagringssystem och nätverk. Vidare har Gant infört en ny backuplösning baserad på snapshot-teknik och all hantering av backuper har centraliserats till Sverige.

- Vi har länge samarbetat med Gant, som vi känner som ett framåtsträvande företag med en genomtänkt strategi för att aktivt utnyttja egen IT-kompetens för att utveckla verksamheten. Gant visar nu hur ett internationellt företag idag kan bygga en effektiv, toppmodern IT-infrastruktur och driva den egen regi, säger Lena Eskilsson, VD för Proact i Sverige.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 720 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/