Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact tillsätter ny CEO

08:50 / 8 January 2016 Proact Press release

Efter tre intensiva år som CEO för Proact IT Group AB, under vilka bolaget haft en stark tillväxt och resultatutveckling, har Martin Ödman valt att lämna över stafettpinnen till Jason Clark. Tillsammans med styrelsen tar han över ansvaret för att utveckla bolaget vidare. Martin är en uppskattad medarbetare på Proact som under många år lojalt och framgångsrikt arbetat för bolaget i olika positioner, senast som CEO. Styrelsen tackar Martin för gjorda insatser.

Jason Clark tillträder per den 8 januari 2016 som CEO för Proact. Han har arbetat som ansvarig för Proact UK sedan Proact förvärvade bolaget för fyra år sedan och dessförinnan tio år i verksamheten. Jason har gedigen erfarenhet av IT-industrin och har de senaste åren organiskt byggt upp en lönsam och väl fungerande datacenter-/cloud-verksamhet med tillhörande tjänster parallellt med den traditionella försäljningen av IT-system.

Marknaden förändras kontinuerligt och Proacts strategi är att erbjuda kunder säker och kostnadseffektiv IT-drift med användande av senaste teknologi. Detta gör vi genom den traditionella systemförsäljningen samt genom att erbjuda IT-drift som tjänst. Tjänsteinnehållet i vårt erbjudande ökar samtidigt som den klassiska systemaffären fortsatt är en viktig grundbult i vårt erbjudande till kund.

Att verkställa ett bolags omvandling från produkt- till tjänsteförsäljning eller en kombination av detta, är en utmaning. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att rekrytera Jason Clark som ny CEO. Det är styrelsens övertygelse att Jason Clark med sitt kunnande, erfarenhet och engagemang har goda möjligheter, att tillsammans med Proacts talangfulla medarbetare erbjuda våra kunder de bästa IT-lösningarna och samtidigt tillfredsställa ägarnas krav på lönsamhet.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 730 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/