Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

11:42 / 14 January 2016 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0000412991 AK
Innehavare Fondbolaget Fondita AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 441 000
Antal rösträtter 441 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-01-12
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 491 000
 - direkt innehavda rösträtter 491 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,26 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,26 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Markus Larsson
 - telefon 00358966898916
 - mejl info@fondita.fi

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/