Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Proact återköper egna aktier

Årsstämman den 2 maj 2016 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av to...

08:00 / 14 Dec Proact Press release

Proact återköper egna aktier

Insider information
Årsstämman den 2 maj 2016 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till ma...

08:00 / 25 Oct Proact Press release

Delårsrapport, januari - september 2016

Ytterligare framsteg mot marginalmålet om 5 procent
Tredje kvartalet i sammandrag
I lokala valutor var intäkterna oförändrade. Omräk...

08:00 / 19 Oct Proact Press release

Proact återköper egna aktier

Årsstämman den 2 maj 2016 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av to...

08:00 / 20 Jul Proact Press release

Halvårsrapport januari - juni 2016

Fortsatt stabil intäkts- och resultatutveckling
Andra kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 8 % till 737 (682) MSEK, justerat ...

13:00 / 13 Jul Proact Press release

Proact vinner upphandling för MTM

Proact har tecknat avtal om hantering av IT-infrastrukturen åt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Detta efter en upphandling där MTM vänt ...

09:05 / 16 May Proact Press release

Delårsrapport, januari - mars 2016

Första kvartalet i sammandrag
Intäkterna var under perioden oförändrade, justerat för valuta minskade intäkterna med 2 % till 723 (739) M...

08:00 / 20 Apr Proact Press release

ÅRSSTÄMMA I PROACT IT GROUP AB (publ.)

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2016 kl. 18:00. Årsstämman kommer att avhåll...

08:00 / 24 Mar Proact Press release

Bokslutskommuniké 2015

Fortsatt god intäkts- och resultatutveckling
Fjärde kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 8 % till 763 (706) MSEK, justerat fö...

08:00 / 11 Feb Proact Press release

Proact tillsätter ny CEO

Efter tre intensiva år som CEO för Proact IT Group AB, under vilka bolaget haft en stark tillväxt och resultatutveckling, har Martin Ödman valt at...

08:50 / 8 Jan Proact Press release