Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Halvårsrapport januari - juni 2015

13:00 / 10 July 2015 Proact Press release

Fortsatt god intäkts- och resultatutveckling

Andra kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 19 % till 682 (573) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 15 %.
 • EBITDA ökade med 14 % till 39,6 (34,6) MSEK. 
 • Resultat före skatt ökade med 23 % till 25,4 (20,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 13 % till 18,5 (16,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,98 (1,65) kr.
Första halvåret i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 22 % till 1 422 (1 165) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med -16 %.
 • EBITDA ökade med 18 % till 82,4 (69,6) MSEK. 
 • Resultat före skatt ökade med 34 % till 51,1 (38,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 33 % till 36,2 (27,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,80 (2,75) kr.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 25,9 (20,0) %
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/