Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Smartare katastrofsäkring i molnet från Proact

13:30 / 1 June 2015 Proact Press release

Proacts breddar sin tjänst Disaster Recovery as a Service

Proact breddar sitt erbjudande för katastrofsäkring av datacenter genom molntjänsten Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Nu lanseras en ny variant av tjänsten anpassad till virtualiserade miljöer, vilket ger större möjligheter att prioritera verksamhetskritiska system vid återställning efter ett haveri.

Det speciella med Proacts förnyade DRaaS-tjänst är att replikeringen (kopieringen av data) styrs på en högre nivå jämfört med traditionell katastrofsäkring - med utgångspunkt i virtualiserade IT-miljöer. På så sätt kan katastrofsäkringen planeras och hanteras direkt utifrån verksamheten: det är lätt att exempelvis prioritera de viktigaste systemen och applikationerna så att dessa kan komma igång först efter ett haveri.

- Det finns redan flera goda skäl att välja katastrofsäkring i molnet. Till att börja med slipper kunden att investera i och driva dubbla datacenter för att få den redundans som krävs. Med vår nya variant av katastrofsäkring som tjänst kan vi dessutom erbjuda bättre kvalitet och tydliga tidsvinster i samband med återställning, säger Danny Duggal, marknadschef på Proact.

Istället för att kopiera data "bit för bit" mellan identiska lagringssystem bygger Proacts nya version av DRaaS-tjänsten på att hela den virtuella miljön dubbleras. Om ett haveri inträffar ger det fördelen att man lättare kan lokalisera orsaken och även fastställa tidpunkten mer exakt. Återställningen kan då göras med så små dataförluster som möjligt.

Vidare är det enkelt att när som helst testa failover (aktivering av reservsystemen) och failback (återställning till primärt datacenter). Processerna genomförs automatiskt utan att produktionsmiljön påverkas. Ett mervärde är att replikerade data även kan utnyttjas för backup, utvecklingsarbete eller test.

DRaaS från Proact är en privat molntjänst med tydliga villkor och fasta priser. Kunden får en avtalad servicenivå (SLA) efter behov och slipper investeringar. Den nya versionen av tjänsten stödjer både VMwares plattform för virtualisering och Microsoft Hyper-V. Tack vare att lösningen är helt mjukvarubaserad är den fullständigt skalbar och oberoende av hårdvara.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. Hittills har Proact genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/