Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - mars 2015

08:00 / 23 April 2015 Proact Press release

God intäkts- och resultatutveckling

Första kvartalet i sammandrag
  • Intäkterna ökade med 25 % till 739 (592) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 18 %.
  • EBITDA ökade med 22 % till 42,8 (35,0) MSEK.
  • Resultat före skatt ökade med 47 % till 25,7 (17,5) MSEK.
  • Resultat efter skatt ökade med 64 % till 17,7 (10,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,82 (1,10) kr.
  • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 24,7 (9,8) %.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. Hittills har Proact genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/