Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Skandiatransport väljer Proact som datacenter-partner

08:00 / 25 March 2015 Proact Press release

Speditionsföretaget Skandiatransport har tecknat avtal med Proact om drift av IT-infrastruktur. Genom en molntjänst (IaaS) från Proact får Skandiatransport en modern och tillförlitlig lösning. Samtidigt kan företagets IT-personal frigöras för att arbeta med fullt fokus på verksamheten.

Skandiatransport är en ledande logistikpartner till fordonsindustrin, med 350 anställda vid fyra anläggningar i Sverige. Företaget har en liten IT-avdelning som hittills tagit hand om driften internt. Företaget har nu omprövat denna strategi, bland annat som följd av den snabba tekniska utvecklingen inom datacenter. En avgörande faktor blev Skandiatransports investering i ett nytt affärssystem, vilket ställde betydligt högre krav på tillgänglighet. Ett IT-avbrott som varar längre än några timmar bedömdes som oacceptabelt, något som den befintliga infrastrukturen inte kunde svara upp mot.

Skandiatransport hanterar också tunga applikationer med avancerad integration mot kunderna och deras IT-system, och som utgör en viktig del av den löpande leveransen. Här fanns behov av förstärkning, med krav på större insatser av Skandiatransports IT-specialister.

- Vi ville flytta fokus från driften till våra applikationer, så att våra IT-specialister kan jobba med det vi ska vara bäst på och där vi tillför störst värde - att vara en stark resurs för våra kunder, säger Helena Engström, Chief Project Officer på Skandiatransport.

Detta ledde naturligt fram till beslutet att lägga ut driften till en leverantör som har resurser och kunnande för att hantera Skandiatransports datacenter på ett sätt som motsvarar dagens krav, med tillgång till den senaste tekniken och all expertis som krävs för att hantera den. Företaget gjorde en omfattande utvärdering och tog in förslag från olika leverantörer.

- Proact har visat stort engagemang och intresse för att ge oss en lösning som svarar precis mot våra behov. Vi får nu en säker och professionell IT-infrastruktur levererad som tjänst, med en avtalad servicenivå, säger Helena Engström.

Skandiatransport valde Proacts erbjudande för Infrastructure as a Service (IaaS), en privat molntjänst där kapacitet för servrar, lagring och nätverk och drift erbjuds till ett förutbestämt pris. IaaS ger stor flexibilitet att bygga ut och anpassa sitt datacenter efter behov, utan krav på kapitalinvesteringar.

- Vi ser en stark rörelse bland mindre och medelstora organisationer att avveckla den egna IT-driften och istället gå över till en tjänst där de får del av skalfördelarna hos en resursstark partner. Med IaaS erhåller kunden fördelarna med en anpassningsbar infrastruktur och får samtidigt större trygghet tack vare professionell drift och support, säger Dan Mårtensson, regionchef på Proact.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proact koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/