Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Bokslutskommuniké 2014

08:00 / 12 February 2015 Proact Press release

Ökade molnintäkter och god resultatutveckling

Helåret 2014 i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 1 % till 2 325 (2 305) MSEK, justerat för valuta minskade intäkterna med 3 %.
 • EBITDA ökade med 13 % till 144,2 (128,1) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 95 % till 85,2 (43,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 120 % till 59,9 (27,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,16 (2,36) SEK.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 23,4 (11,6) %.
 • En engångskostnad hänförlig till tidigare år har påverkat rörelseresultatet negativt med 2 MSEK. Totala engångskostnader under 2013 uppgick till 21,1 MSEK.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1,70 (1,20) kr per aktie.
Fjärde kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna minskade med 4 % till 706 (737) MSEK, justerat för valuta minskade intäkterna med 7 %.
 • EBITDA ökade med 6 % till 43,2 (40,6) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 30 % till 30,0 (23,0) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 78 % till 21,4 (12,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,24 (1,24) SEK.
 • En engångskostnad hänförlig till tidigare år har påverkat rörelseresultatet negativt med

2 MSEK. 

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/