Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact förvärvar Compose IT System AB för att stärka positionen inom molntjänster

09:00 / 30 December 2015 Proact Press release

Förvärvet av Compose IT System AB är i linje med tidigare kommunicerad strategi och kommer ytterligare stärka Proacts position inom området molntjänster.

Proact IT Group AB (publ) har, via egna aktier och kontantbetalning, förvärvat 95 procent av Compose IT System AB. Ett bindande avtal ger Proact möjlighet att förvärva de resterande 5 procenten, som för närvarande innehas av ledningen i Compose IT System AB. Den totala köpesumman uppgår till 53,2 MSEK. Verksamheten kommer att ingå i "Business Unit Nordics" och kommer att drivas som ett separat dotterbolag med namnet Proact Compose IT AB. Compose IT System kommer att konsolideras med Proact under första kvartalet 2016.

Compose IT System är en väletablerad leverantör av molntjänster på den svenska marknaden. Fokus är att vara rådgivare för att därigenom erbjuda kunderna rätt typ av drift- och molntjänster. Det nuvarande erbjudandet omfattar även hosting- och kapacitetstjänster samt outsourcing och molntjänster. Företaget har 50 anställda med en årsintäkt på cirka 80 MSEK.

Proacts VD Martin Ödman säger "det här är ett strategiskt viktigt förvärv för Proact. Kunderna undersöker kontinuerligt alternativa sätt för att hantera sin IT-miljö på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, genom förvärvet kommer Proact vara ett än mer naturligt val. Förvärvet är i linje med marknadens behov och stödjer strategin att växa inom datacenter samt drift- och molntjänster. Genom den kunskap och erfarenhet som finns inom Compose IT System stärker vi vår position i Norden. Förvärvet ger oss en bra möjlighet att stödja både befintliga och nya kunder på ett än bättre sätt".

"Från ett strategiskt perspektiv är förvärvet ett naturligt steg för att stärka vår specialistkompetens inom området molnlösningar på vår hemmamarknad. Förvärvet kommer att ge ytterligare erfarenhet och nya kunder i ett snabbväxande marknadssegment där vi har vuxit kraftigt under de senaste åren", säger Jakob Høholdt, VP Corporate Strategy & Efficiency i Proact.

"Det känns bra att bli en del av ett välrenommerat företag som Proact. Vi ser fram emot att vara en del av ett större bolag. Det öppnar intressanta möjligheter för våra kunder såväl som för våra medarbetare. Jag ser också möjlighet till att snabbare utveckla nya tjänstekoncept vilka kommer att gynna våra kunder", säger Anders Lerjestam, VD Compose IT System AB.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 730 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/