Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

13:33 / 16 December 2015 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument SE0000412991 Aktie
Innehavare Skandia Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 444 131
Antal rösträtter 444 131
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2015-12-14
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 519 131
 - direkt innehavda rösträtter 519 131
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,56 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,56 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Göran Karlsson
 - telefon 087884288
 - mejl karlsson.goran@skandia.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/