Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

10:01 / 10 December 2015 Proact Press release

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv av eller överlåtelse av aktier eller depåbevis.

Emittent 556494-3446 Proact IT Group AB
Instrument aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2015-12-09
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 413 242
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 413 242
Andel
 - aktier 4,43 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,43 %
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 413 242
 - andel av rösträtter 4,43 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn henric malm
 - telefon 08-40942145
 - mejl henric.malm@avanza.se
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/