Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact tecknar flerårigt avtal om datalagring med Vattenfall

08:00 / 20 October 2015 Proact Press release

Vattenfall-koncernen väljer Proact IT Group AB som huvudleverantör av lösningar för datalagring, backup, support och tjänster. 

Proact har tecknat ett internationellt ramavtal med Vattenfall, som efter en upphandling valt Proact som huvudleverantör av lösningar för bland annat datalagring. Avtalet omfattar även support och tjänster och löper i upp till sju år.

Uppdraget som Proact tilldelas utgår från den nya koncernstrategi för datalagring som Vattenfall tagit fram internt. Målet är att uppnå betydande kostnadsbesparingar, bland annat genom att samordna olika lagringslösningar mellan de länder där Vattenfall är verksamt. Strategin omfattar också en ny princip för att kategorisera koncernens data. Grundtanken är att lagringslösningar ska väljas utifrån de krav som ställs vad gäller informationens tillgänglighet och dess betydelse för verksamheten.

- Det förnyade och utökade förtroendet vi har fått från Vattenfall betyder mycket för Proact, och inte bara därför att det är en viktig affär för oss. Det är särskilt glädjande att kompetens har vägt så tungt i upphandlingen. Vi ser nu att Proacts konsekventa arbete för bland annat teknisk certifiering av våra specialister verkligen värdesätts av de mest krävande verksamheterna och på ett konkret sätt stärker vår konkurrenskraft, säger Martin Ödman, VD och koncernchef för Proact.

I upphandlingen som föregått det nya avtalet var ett centralt krav att tillhandahålla dokumenterad teknisk kompetens inom de system och produkter för datalagring som används inom koncernen. Proact uppfyller kompetenskraven helt med egna resurser. Uppdragen åt Vattenfall innebär att Proact utnyttjar sin internationella närvaro och engagerar sina medarbetare i ett flertal länder.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. Hittills har Proact genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.

Proact-koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Om Vattenfall

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/