Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - september 2015

08:00 / 21 October 2015 Proact Press release

Stark intäktsutveckling och åttonde kvartalet i rad med förbättrat resultat

Tredje kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 36 % till 617 (455) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 31 %.
 • EBITDA ökade med 27 % till 39,7 (31,3) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 39 % till 23,8 (17,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 48 % till 16,7 (11,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,78 (1,17) kr.
Första nio månaderna i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 26 % till 2 038 (1 620) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med -20 %.
 • EBITDA ökade med 21 % till 122,1 (100,9) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 36 % till 74,9 (55,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 38 % till 52,9 (38,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,58 (3,92) kr.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 26,5 (20,2) %
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 680 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/