Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - september 2015

Stark intäktsutveckling och åttonde kvartalet i rad med förbättrat resultat
Tredje kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 36 % ...

08:00 / 21 Oct Proact Press release

Halvårsrapport januari - juni 2015

Fortsatt god intäkts- och resultatutveckling
Andra kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 19 % till 682 (573) MSEK, justerat fö...

13:00 / 10 Jul Proact Press release

SBAB förnyar IT-infrastruktur med Proact

Proact får leverera ett nytt system för lagring och backup, inklusive 24x7 premium-support till bolåneföretaget SBAB. Det har betydligt större kap...

08:00 / 6 Jul Proact Press release

Proact to build SaaS platform for Adapcare

Adapcare, the provider of Pluriform Care - an adaptable system for care providers in the health care sector - has chosen Proact as its partner for...

09:00 / 21 May Proact Press release

Delårsrapport januari - mars 2015

God intäkts- och resultatutveckling
Första kvartalet i sammandrag
Intäkterna ökade med 25 % till 739 (592) MSEK, justerat för valuta...

08:00 / 23 Apr Proact Press release

Proact levererar nytt datacenter till VIDA

Sågverkskoncernen VIDA uppgraderar sitt datacenter med en FlexPod-lösning som levereras och installeras av Proact.
Sågverkskoncernen VIDA ha...

08:00 / 14 Apr Proact Press release

ÅRSSTÄMMA I PROACT IT GROUP AB (publ.)

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 18:00. Årsstämman kommer att avhåll...

09:00 / 31 Mar Proact Press release

Bokslutskommuniké 2014

Ökade molnintäkter och god resultatutveckling
Helåret 2014 i sammandrag
Intäkterna ökade med 1 % till 2 325 (2 305) MSEK, justerat f...

08:00 / 12 Feb Proact Press release

Proact etablerar sig i USA

Proact kommer från och med den 8 januari i år att bedriva verksamhet i USA. Etableringen kommer att göras som en "green-field", initialt kommer et...

08:00 / 8 Jan Proact Press release