Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Proact startar verksamhet i Tyskland

08:00 / 29 September 2014 Proact Press release

Proact startar från och med den 1 oktober i år även en verksamhet i Tyskland. Uppstart av verksamheten kommer att göras som en "green-field", initialt kommer ett antal personer med gedigen sälj- och teknikkompetens att anställas i Düsseldorf och Frankfurt.

Jag är mycket nöjd med att vi nu har skapat den struktur som vi finner bäst lämplig för en verksamhetsetablering i Tyskland. Verksamheten i Tyskland kommer att tillhöra nybildade "Business Unit West", vilken även innefattar tidigare "Business Unit BeNeLux & Spain. Vi har nu ett bra team på plats i Tyskland, som dessutom supporteras av vårt team i Nederländerna, vilka har erfarenhet av en framgångsrik liknande uppstart för ett par år sedan. Tyskland är den största marknaden i Europa vilket innebär en god tillväxtpotential för Proact, säger Martin Ödman, VD Proact IT Group.

Jag ser fram emot utmaningen att tillsammans med våra medarbetare, i framförallt Nederländerna, stötta vårt team i Tyskland. Vi ser tydliga synergier med övriga verksamheter, vilket kommer att få positiva effekter framförallt för våra kunder, säger Sander Dekker, Business Unit Director West.

Målsättningen är att verksamheten i Tyskland från och med år 2015 skall bidra positivt både till koncernens intäkter och resultat.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proact koncernen har drygt 640 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/