Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Halvårsrapport januari - juni 2014

12:00 / 11 July 2014 Proact Press release

Fortsatt förbättrad lönsamhet

Första halvåret i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 4 % till 1 165 (1 123) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 1 %.
 • EBITDA uppgick till 69,6 (53,6) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär första halvåret 2013 (-9,6 MSEK) ökade EBITDA med 10 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 38,1 (7,5) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär första halvåret 2013 (-14,8 MSEK) ökade resultat före skatt med 71 %. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,2 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,75 (0,23) SEK.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 20,0 (12,2) %.
Andra kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna ökade med 4 % till 573 (551) MSEK, justerat för valuta ökade intäkterna med 1 %.
 • EBITDA uppgick till 34,6 (16,5) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär andra kvartalet 2013 (-15,8 MSEK) ökade EBITDA med 7 %.
 • Resultat före skatt uppgick till 20,6 (-8,9) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär andra kvartalet 2013 (-21,0 MSEK) ökade resultat före skatt med 70 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,4 (-8,1) MSEK.
 • Resultat per aktie ökade till 1,65 (-0,97) SEK.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har drygt 630 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/