Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

IST väljer Proact som partner för konvergerad IT-infrastruktur

09:00 / 22 May 2014 Proact Press release

Proact levererar en konvergerad IT-infrastruktur till IST (International Software Technology AB) som uppfyller bolagets tuffa krav kring framtidssäkring, flexibilitet och skalbarhet.

IST är en ledande leverantör av IT-lösningar inom utbildningssektorn i Skandinavien. Verksamheten är under tillväxt och bolaget är idag även etablerat i USA och Kina.

Sedan 1985 har IST utvecklat och marknadsfört IT-stöd och IT-relaterade tjänster för utbildningssektorn i Skandinavien. Målet är att bidra till en utbildningsverksamhet som är effektiv, ständigt öppen och interaktiv. IST är marknadsledande och samarbetar i dag med fler än 400 kommuner samt högskolor och universitet över hela Skandinavien.

Med en IT-infrastruktur baserad på Flexpod och Cisco UCS bygger IST och Proact en modern, skalbar, framtidssäkrad och konvergerad IT-infrastruktur som också omfattar backup.

- Lösningen ger oss större möjligheter att skapa interna moln och ger våra kunder en säkrare och mer flexibel lösning, säger Cristian Brolin som är CIO på IST.

Proact har stöttat IST genom hela processen med att analysera behov, föreslå lösningarna samt att installera och implementera den bästa lösningen. Proact står även för löpande support.

- Vi uppskattar de personliga relationer som vi har och den flexibilitet och höga kompetens som finns inom Proact. För oss är det viktigt att arbeta "glokalt" med en leverantör där vi kan nyttja lokal kompetens över hela Skandinavien, säger Cristian Brolin och fortsätter, vi uppskattar även det ansvarstagande som Proact uppvisat och det var slutligen det som avgjorde vårt val av partner.

- En konvergerad IT-infrastruktur ger IST större möjlighet att effektivisera, automatisera och orkestrera sin backup, lagring, servrar, nätverk och virtualisering. Det är ett omfattande projekt och vi är stolta över förtroendet som vi har fått trots hård konkurrens. Vi är givetvis extra glada för att Proact valdes som partner tack vare vår höga kompetens inom samtliga delar av IT-infrastrukturen samt för vårt ansvarstagande gentemot våra kunder, säger Dan Mårtensson som är regionchef på Proact.

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 630 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/