Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Proact

Proact

Delårsrapport januari - mars 2014

08:00 / 24 April 2014 Proact Press release

Ökande molnintäkter och förbättrat rörelseresultat

Första kvartalet i sammandrag
  • Intäkterna ökade med 3 % till 592 (573) MSEK, justerat för valuta var intäkterna oförändrade.
  • EBITDA minskade med 6 % till 35,0 (37,1) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär första kvartalet 2013 om 6,2 MSEK ökade EBITDA med 13 %.
  • Resultat före skatt ökade med 7 % till 17,5 (16,4) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär första kvartalet 2013 om 6,2 MSEK ökade resultat före skatt med 72 %.
  • Resultat efter skatt minskade med 23 % till 10,8 (14,1) MSEK.
  • Resultat per aktie minskade med 8 % till 1,10 (1,20) kr.
  • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 9,8 (19,4) %. Räntabilitet-en på eget kapital per den 31 december 2013 uppgick till 11,6 %.
Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500 framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har fler än 630 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/